Jak přesvědčit i notorické odpůrce, aby byli pro komplexní rekonstrukci Vašeho domu a jak všem ukázat, že toto řešení je nejvýhodnější. 

Co je opravdu výhodnější? Řešit rekonstrukci domu postupně a pouze z vlastních zdrojů, nebo jít cestou komplexní modernizace s využitím dotace a úvěru?
V krátkém článku jsou zjednodušenou formou podány závěry reálných studií.
Věříme, že e-book Vám bude přínosem pro další rozhodování o konceptu opravy Vašeho domu.

V minulosti (od roku 2006) jsme zrealizovali několik projektů revitalizace panelových a bytových domů, kde jsme jako poradci primárně zajišťovali financování celé akce a vyřizovali jsme vše spojené s úvěrem. Spolupracovali jsme s projekční firmou, která měla na starosti projekt, vyřízení potřebných povolení, možných dotací,… Podíleli jsme se na přípravě podkladů pro výběrové řízení na realizátora celé akce a kontrole správného provedení.

Vzhledem k situaci na trhu (nízké sazby úvěrů, otevřené dotační programy,…) jsme se rozhodli celý proces zdokumentovat a připravit materiál, který pomůže statutárům SVJ s orientací v problematice a vše úspěšně zvládnout ke spokojenosti členů SVJ. Máme know how, jak vše zajistit „na klíč“ nebo po dohodě s klientem zařídit vybranou část celého procesu.

Proto vznikla s červenci 2016 společnost DOBRÁ REKONSTRUKCE, s.r.o., která poskytuje služby a konzultace související s kompletním procesem rekonstrukce panelových a bytových domů.

Reference

„O rekonstrukci domu jsme dlouho uvažovali. Ne všichni byli přesvědčeni o její nutnosti a také jsme nejdříve museli vyřešit vznik SVJ, protože v rámci družstva byla realizace ještě o mnoho složitější. Více než rok jsme ladili šíři rekonstrukce, nový vzhled domu a případné financování...."

Petr Adamec - předseda SVJ Bytový dům Mírového hnutí 868-869, Praha 4

Už jej máte? Rady a odpovědi, které ušetří spoustu času a energie.

Velká oprava domu se provádí s výhledem na desítky let dopředu. Víte, jaký je nejvhodnější způsob opravy pro Váš dům? Máte již připraveny všechny podklady, aby vše proběhlo, jak si přejete?