Jak přesvědčit i notorické odpůrce, aby byli pro komplexní rekonstrukci Vašeho domu a jak všem ukázat, že toto řešení je nejvýhodnější. 

Co je opravdu výhodnější? Řešit rekonstrukci domu postupně a pouze z vlastních zdrojů, nebo jít cestou komplexní modernizace s využitím dotace a úvěru?
V krátkém článku jsou zjednodušenou formou podány závěry reálných studií.
Věříme, že e-book Vám bude přínosem pro další rozhodování o konceptu opravy Vašeho domu.

Jak bude vše probíhat?​

Využijte první nezávazné konzultace u Vás v domě zdarma - probereme vše, co Vás bude zajímat.

1.  Ochrana Vašeho majetku – cca 2 - 3 týdny

2.  Zpracování projektu - cca 8 – 10 týdnů dle velikosti a podkladů

3.  Podklady k dotaci – současně s projektem, včetně průkazu energetické náročnosti budovy - cca 8 – 10 týdnů dle velikosti a podkladů

4.  Analýza úvěrového trhu, přehled nabídek bank – cca 2 týdny

5.  Podání žádosti o dotaci – cca 3 týdny po odevzdání projektové dokumentace

6.  Vyřízení stavebního povolení (ohlášení) – cca 3 měsíce od předání projektu (záleží na složitosti a také místě objektu)

7.  Výběrové řízení – cca 6 – 8 týdnů od předání projektové dokumentace

8.  Technický dozor – v průběhu realizace díla

9.  Administrace dotace – po dokončení realizace stavby

A kolik to bude stát?

První nezávazná konzultace - bezplatně

1.  Ochrana Vašeho majetku - bezplatně

2.  Projektová dokumentace včetně průkazu energetické náročnosti – 20 bytů cca 70 000 Kč, 40 bytů cca 90 000 Kč, 60 bytů cca 110 000 Kč (vždy individuální cena dle složitosti a podkladů)

3.  Podklady k dotaci Nová Zelená úsporám – cca 20 000 Kč (vždy individuální cena dle složitosti a podkladů)

4. Vyřízení úvěru – bezplatně

5.  Vyřízení stavebního řízení – cca 15 – 20 000 Kč

6.  Výběrové řízení – 10 000 Kč na pokrytí nákladů a prémie dle Vaší spokojenosti s realizací stavby

7.  Technický dozor – individuálně dle rozsahu prováděných prací. Pro Vaši představu – akci v hodnotě kolem 10 mil. Kč lze provést orientačně za 4 – 6 měsíců. Při 3 návštěvách týdně po 2 hodinách pak vychází celková cena cca 85 – 130 000 Kč včetně dopravy

8.  Administrace dotace v průběhu a na konci realizace
Praha: Nová zelená úsporám 10 - 20 000 Kč + 1% z výše dotace
Mimo Prahu: IROP - individuálně

Reference

„O rekonstrukci domu jsme dlouho uvažovali. Ne všichni byli přesvědčeni o její nutnosti a také jsme nejdříve museli vyřešit vznik SVJ, protože v rámci družstva byla realizace ještě o mnoho složitější. Více než rok jsme ladili šíři rekonstrukce, nový vzhled domu a případné financování...."

Petr Adamec - předseda SVJ Bytový dům Mírového hnutí 868-869, Praha 4

Už jej máte? Rady a odpovědi, které ušetří spoustu času a energie.

Velká oprava domu se provádí s výhledem na desítky let dopředu. Víte, jaký je nejvhodnější způsob opravy pro Váš dům? Máte již připraveny všechny podklady, aby vše proběhlo, jak si přejete?